Zálohovanie a obnova dát

 Záloha, Obnova, Disaster recovery, Backup, Restore

Oblasť výpočtovej techniky, ktorá je často veľmi podceňovaná, ale následky zanedbania zálohy a následnej straty dát sú o to dramatickejšie. Našim zákazníkom ponúkame úplné riešenie zálohovania a obnovy dát, teda plné "disaster recovery".

Predídte preto strate dôležitých firemných, ale aj osobných  dát, zavinené živelnými pohromami, či chybou pužívateľa a to  pravideľným zálohovaním.

Zálohovanie je realizované na médium, ktoré je  zakryptované a teda nikto okrem zákazníka sa k dátam nedostane. Záloha môže byť uložená u zákazníka, či na Vami zvolenom mieste mimo oblasť pravideľnej zálohy, alebo na našich zabezpečených úložiskách.   

Neváhajte a začnite už dnes s nami riešiť zálohu vašich citlivých súborov, databáz, bankové aplikácie, emailovú komunikáciu, ale aj kopletné zálohovanie vašich serverov a podobne.